Liga Toupeira

00:03:28

12º Jornada Liga Toupeira OptiCenter 2016/2017

Na 12º Jornada da Liga Toupeira o AB92 venceu ao FC Tirsense por 4-2.