Liga Toupeira

00:02:21

8º Jornada Liga Toupeira OptiCenter 2016/2017

Na 8º Jornada da Liga Toupeira o Sanguinhedo venceu AB 92 por 1-0.